Mål- och regelsamling vid Uppsala universitet

Mål- och regelsamlingen innehåller styrdokument beslutade av konsistoriet, rektor, områdes- och fakultetsnämnder, universitetsdirektör samt avdelningschefer.

Andra styrdokument är kurs- och utbildningsplaner som innehåller föreskrifter som ska tillämpas på en kurs eller inom ett program.

Hitta kursplaner
 

Hitta utbildningsplaner

Sök

Senast uppdaterad: 2022-02-10