Beslutsstrukturer och delegationsbeslut inom Samhällsvetenskapliga fakulteten

  • Act number: SAMFAK 2018/65
  • Decision maker: Faculty of Social Sciences
  • Decision date: 2018-02-01
  • Contact: Maria Andersson
  • Processing body: Office for Humanities and Social Sciences
Last modified: 2021-11-18