The Faculty of Law's Guidelines for Appointment and Promotion of Teachers

  • Act number: JURFAK 2015/49
  • Decision maker: Faculty of Law
  • Decision date: 2020-09-22
  • Reviewed: 2022-09-19
  • Contact:
  • Processing body: Office for Humanities and Social Sciences
  • Document type: Guidelines

Download

About the document

Table of contents

Fakultetsnämnden beslutade 2021-06-15 om en revidering av fakultetens  riktlinjer vid rekrytering av lärare (JURFAK 2021/25) på svenska med anledning av UU:s nya anställningsordning som trädde i kraft 2021-05-15. Revideringen pågår och kommer också att översättas.

Last modified: 2021-11-18