Riktlinjer för utbildning på forskarnivå - teknat

  • Diarienummer: TEKNAT 2021/301
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2022-04-26
  • Granskat: 2022-10-17
  • Kontakt: Sara Lind
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå samlar och ersätter tidigare styrdokument och beslut samt specificerar regelverket på fakultetsnivå.

Fakultetens riktlinjer gäller från och med 2022-07-01. Riktlinjerna gäller även för den som påbörjat forskarutbildning tidigare än 2022-07-01. 

Senast uppdaterad: 2022-11-24