Handläggningsrutin - visselblåsning vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2022/1427
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2022-07-13
  • Granskat: 2022-11-14
  • Kontakt: Per Abrahamsson
  • Handläggande organisation: Juridiska avdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Denn rutin anger hur Uppsala universitets visselblåsarfunktion ska fungera. Den besriver universitetes rapporteringskanaler och hur uppföljningsärenden ska handläggas av behörig avdelning. 

Senast uppdaterad: 2022-11-24