Riktlinjer och anvisningar för examensarbeten - inom de tekniska utbildningarna vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: TEKNAT 2016/25
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2022-05-10
  • Granskat: 2022-11-24
  • Kontakt: Emma Kristensen
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Gemensamma riktlinjer och anvisningar för examensarbeten inom alla ingenjörs- utbildningar och tekniska kandidat- och masterutbildningar. Riktlinjerna är ett komplement till kursplanerna.

Riktlinjerna är fastställda av Tekniska utbildningsnämnden. Denna version ersätter tidigare riktlinjer (TEKNAT 2003/21, TEKNAT 2008/326 och TEKNAT 2012/4).

Senast uppdaterad: 2023-06-21