Verksamhetsplan 2023 - Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

  • Diarienummer: HUMSAM 2022/22
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap
  • Beslutsdatum: 2022-09-28
  • Granskat: 2022-10-05
  • Kontakt: jonas.svensson@uu.se
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2022-11-24