Modell för utbildningsutvärderingar – vetenskapsområdet för medicin och farmaci

  • Diarienummer: MEDFARM 2022/2219
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för medicin och farmaci
  • Beslutsdatum: 2021-12-22
  • Kontakt: Amelie Fondell
  • Handläggande organisation: Kansliet för medicin och farmaci

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Modell för utbildningsutvärderingar för vetenskapsområdet för medicin och farmaci har tagits fram utifrån Reviderade riktlinjer för modell för utbildningsutvärderingar vid Uppsala universitet UFV 2021/2434 och beskriver:

  • ansvarsfördelning vid utbildningsutvärderingar
  • hur utbildningsutvärderingar utförs
  • hur årlig uppföljning av planerade åtgärder utförs efter genomförda utbildningsutvärderingar.
Senast uppdaterad: 2024-01-03