Medarbetarpolicy vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2021/1066
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2023-02-07
  • Granskat: 2023-06-20
  • Kontakt: Anna Borlund
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Rektor har fastställt en medarbetarpolicy för Uppsala universitet (UFV 2021/1066). Medarbetarpolicyn synliggör universitetets gemensamma värderingar i Mål och strategier genom att konkretisera och tydliggöra medarbetarnas ansvar, förhållningssätt och förväntade beteende gentemot varandra. Medarbetarpolicyn omfattar alla medarbetare oavsett roll, även chefer. Policyn har utarbetats av HR-avdelningen och verksamhetsföreträdare i samråd med chefer och medarbetare vid universitetet.

Senast uppdaterad: 2023-06-21