Rutiner för affilieringar vid publicering av forskningspublikationer vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2023/2117
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2023-12-07
  • Granskat: 2024-01-30
  • Kontakt: aina.svensson@ub.uu.se
  • Handläggande organisation: Universitetsbiblioteket

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Vid Uppsala universitet finns publiceringsetiska riktlinjer (se Att publicera forskning och Verktyg för god forskningssed), liksom lokala riktlinjer. Dessa rutiner avseende affilieringar kompletterar riktlinjerna.

The document contains an English translation.

Senast uppdaterad: 2024-01-03