Särskilda behörighetsvillkor för tillträde till utbildningsprogram som leder till förskollärarexamen, grundlärarexamen och ämneslärarexamen fr o m ht 2011

  • Diarienummer: UFV 2011/331
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2011-03-08
  • Granskat: 2022-10-12
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2022-11-24