Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen

  • Diarienummer: 2020/2325
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2020-06-16
  • Granskat: 2023-06-20
  • Kontakt: Dag Linde
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Detta dokument utgör riktlinjer för universitetets hantering av trakasserier och sexuella trakasserier mot en arbetstagare och/eller en student vid universitetet. Utgångspunkter är diskrimineringslagens krav på utredning och åtgärder vid uppkomna trakasserier.

Senast uppdaterad: 2023-06-21