Kodade salskrivningar, Införande vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2009/445
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2009-03-31
  • Granskat: 2023-10-30
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Dokumentet reglerar studenternas rätt att vara anonyma vid vissa skriftliga prov (salskrivningar) och tillämpandet av en ordning där studenternas identitetsuppgifter är ersatta av en kod när de bedöms av rättande lärare.

Senast uppdaterad: 2024-01-03