Särskilda behörighetsvillkor för tillträde till utbildningsprogram som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare fr o m ht 2010 - komplettering (ändring)

  • Diarienummer: UFV 2008/2341
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2009-02-24
  • Granskat: 2022-10-12
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Rektor har beslutat ändra sitt tidigare beslut i ärendet 2008-09-02 (UFV 2008/325).

Senast uppdaterad: 2022-11-24