Uppdragsverksamhet vid Uppsala universitet - allmänna bestämmelser och avtalsmall

  • Diarienummer: UFV 2009/28
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2009-01-20
  • Granskat: 2022-01-13
  • Handläggande organisation: Juridiska avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Rektor har fastställt allmänna bestämmelser och en avtalssmall för uppdragsverksamhet vid Uppsala universitet.

Avtalet undertecknas av prefekten. Avtal till ett värde överstigande 100 000 kronor ska även godkännas av juridiska avdelningen och universitetsdirektören. Mer information om detta finns på juridiska avdelningens hemsida.

Senast uppdaterad: 2022-11-24