Särskilda behörighetsvillkor för tillträde till utbildningsprogram som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare fr o m ht 2010 - komplettering 2

  • Diarienummer: UFV 2008/2341
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2009-01-13
  • Granskat: 2022-10-12
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Rektor har genom bifogade beslut fastställt särskilda behörighetsvillkor i form av s k områdesbehörigheter för angivna utbildningar fr o m ht 2010.

Senast uppdaterad: 2022-11-24