Riktlinjer för tjänsteresor och möten

  • Diarienummer: UFV 2013/901
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2013-06-25
  • Granskat: 2022-05-02
  • Handläggande organisation: Avdelningen för ekonomi och upphandling
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Tjänsteresor och möten ingår som en del i universitetets verksamhet och utgör ett viktigt medel för att inleda och upprätthålla kontakter med omvärlden. Resorna innebär dock årligen resurser i form av tid, pengar samt har en negativ påverkan på miljön.

Riktlinjerna är anpassade till universitetets riktlinjer avseende personsäkerhet och krishantering, arbetsmiljöpolicy samt miljömål och handlingsplan för miljöarbete. Vidare har regelverket anpassats med anledning av samgåendet med Högskolan på Gotland.

Senast uppdaterad: 2024-01-03