Akademiska senatens instruktion

  • Diarienummer: UFV 2007/1333
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2008-08-19
  • Granskat: 2022-01-03
  • Kontakt: Linda Lundberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Akademiska senaten är i dagsläget vilande. 

Konsistoriet inrättade 1998-10-12 (Dnr 2487/98) akademiska senaten för samråd i övergripande universitetsfrågor. Rektor fastställde 2008-08-19, på konsistoriets uppdrag, instruktionen för akademiska senaten.

Senast uppdaterad: 2022-11-24