Studieavbrott på kurs fr o m ht 2008

  • Diarienummer: UFV 2008/1348
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2008-07-04
  • Granskat: 2022-10-12
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Dokumentet reglerar hur registrering av studieavbrott på kurs hanteras vid Uppsala universitet, den så kallade treveckorsregeln.  

Senast uppdaterad: 2023-06-21