Intendenturorganisation för Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2007/748
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2021-06-15
  • Granskat: 2022-01-03
  • Kontakt: Daniel Gillberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Intendenturorganisationen är en samarbetsorganisation mellan institutionerna och andra ingående enheter. Intendenturorganisationen har till uppgift att för institutioner (motsvarande) inom geografiskt avgränsade områden ansvara för kostnadseffektiv samordning av institutionernas stödfunktioner för kärnverksamheten inom utbildning och forskning

Dokumentet fastställdes 2008-07-01 och reviderades senast 2021.

Senast uppdaterad: 2022-11-24