Särskilda behörighetsvillkor för tillträde till utbildningsprogram som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare fr o m ht 2010

  • Diarienummer: UFV 2008/325
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2008-06-17
  • Granskat: 2022-10-12
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Särskilda behörighetskrav för rubricerade program skall fr o m 1 juli 2010 uttryckas i form av s k områdesbehörigheter.Högskoleverket har 2007-12-11 givit föreskrifter om områdesbehörigheter som skall tillämpas för första gången vid antagning till högskoleutbildning som börjar efter utgången av juni 2010. Bifogade beslut av rektor grundar sig på det nämnda beslutet från Högskoleverket.

Senast uppdaterad: 2022-11-24