Pedagogiskt program för Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2015/826
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2018-04-24
  • Granskat: 2022-09-19
  • Kontakt: Åsa Kettis
  • Handläggande organisation: Avdelningen för kvalitetsutveckling
  • Dokumenttyp: Program

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Enligt Uppsala universitets Mål och strategier ska utbildningen hålla högsta nationella och internationella kvalitet och alla studenter ska ges möjlighet att tillägna sig förstklassiga ämneskunskaper och generella färdigheter.

För att detta ska bli verklighet krävs en kontinuerlig förnyelse och utveckling av utbildningar och undervisning, baserad på aktuell ämnesdidaktisk och högskolepedagogisk forskning samt praktisk-pedagogisk erfarenhet. 

Pedagogiska programmet rymmer visioner och anger innehållsliga och strukturella förutsättningar för detta utvecklingsarbete. Utgående från fyra övergripande målområden för det pedagogiska arbetet visar programmet hur universitetet, dess lärare och andra medarbetare skapar förutsättningar för studenters lärande och utveckling av utbildningen, hur studenter aktivt medverkar till och tar vara på dessa möjligheter, hur lärarnas kompetensutveckling uppmuntras och stöds samt hur undervisningsuppgiftens meritvärde stärks och premieras.

Senast uppdaterad: 2023-06-21