Jämställdhetsindikatorer för Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2006/364
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2008-04-22
  • Granskat: 2019-11-11
  • Kontakt: Louise Kennerberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Jämställdhetsindikatorerna utgör kvantitativa mått på centrala aspekter av jämställdhet inom universitetet. Utgångspunkten är att indikatorerna ska synliggöra studenters och anställdas villkor vid universitetet ur ett könsperspektiv.

Uppsala universitets jämställdhetsindex består av sju indikatorer: anställningsförhållanden, vertikal fördelning, horisontell fördelning, föräldraledighet, ohälsa, utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå.

Senast uppdaterad: 2022-11-24