Tillgodoräknande av utländsk utbildning som kurs för yrkesexamen, ändrad delegation

  • Diarienummer: UFV 2008/251
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2008-02-19
  • Granskat: 2022-10-12
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Delegationer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Rektor har beslutat att, med ändring av den sedan 1993 gällande delegationen till fakultetsnämnderna, delegera till chefen för studerandebyrån att, med rätt till vidaredelegation, fr o m 2008-07-01 besluta i ärenden om tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning som kurs i yrkesexamen. Ämnes- och programexpertis skall vid behov beredas tillfälle till yttrande. Se vidare bif beslutshandling.

Senast uppdaterad: 2022-11-24