Policy för djurförsök

  • Diarienummer: UFV 2007/724
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2007-05-08
  • Handläggande organisation: Kansliet för medicin och farmaci
  • Dokumenttyp: Policys

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I den allmänna policyn för djurförsök betonar universitetet värdet av ansvarsfull genomförd och etiskt berättigad forskning på djur. Djurförsök kan användas när andra relevanta metoder inte står till buds för att vinna ny angelägen kunskap i grundvetenskapligt syfte eller med sikte på med omedelbara tillämpningar.

Senast uppdaterad: 2022-11-24