Rutiner för avfallshantering

  • Diarienummer: UFV 2018/2177
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2018-12-18
  • Granskat: 2022-11-01
  • Kontakt: Karolina Kjellberg
  • Handläggande organisation: Byggnadsavdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Rutinen innehåller instruktioner om hur avfall ska sorteras vid universitetet.
Länk till instruktioner för sortering på Medarbetarportalen

Senast uppdaterad: 2022-11-24