Riktlinjer för förlängning av anställnings- och studietid för doktorander med förtroendeuppdrag

  • Diarienummer: UFV 2021/2081
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2022-02-01
  • Granskat: 2022-02-16
  • Kontakt: Per Grängsjö
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2024-01-03