Bestämmelser för Uppsala universitets pedagogiska priser

  • Diarienummer: UFV 2012/2031
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2012-12-04
  • Granskat: 2022-09-19
  • Kontakt: Åsa Kettis
  • Handläggande organisation: Avdelningen för kvalitetsutveckling
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Uppsala universitet utdelar årligen pedagogiska priser för framstående insatser inom utbildning på grundläggande och avancerad nivå, i enlighet med bestämmelser beslutade av rektor.

Senast uppdaterad: 2022-11-24