Riktlinjer för kursvärderingar

  • Diarienummer: UFV 2020/2340
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2022-03-29
  • Granskat: 2022-09-19
  • Kontakt: Åsa Kettis
  • Handläggande organisation: Avdelningen för kvalitetsutveckling
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Fastställda av rektor 9 mars 2010
Reviderade av rektor 29 mars 2022

Som stöd till riktlinjerna finns "Vägledning för kursvärderingar - Stöd och råd i kursvärderingsarbetet"

Senast uppdaterad: 2023-03-17