Hantering av allmänna handlingar vid universitetet

  • Diarienummer: UFV 2020/1013
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2020-05-06
  • Granskat: 2022-11-11
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Juridiska avdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

5:e upplagan
Regelsystemet för allmänna handlingars offentlighet är viktigt från såväl principiella som praktiska synpunkter. Det är också både omfattande och krångligt. Föreliggande handbok är ett viktigt hjälpmedel för de anställda vid universitetet att erhålla tillräckliga kunskaper för att lagstiftningens krav ska kunna uppfyllas.

Ersätter riktlinjer 2770/98.

Revidering pågår, november 2022.

Senast uppdaterad: 2022-11-24