Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor, Undantag avseende omprov inom farmaceutiska fakultetsnämndens ansvarsområde

  • Diarienummer: 2006/591
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2006-04-04
  • Granskat: 2021-11-12
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2022-11-24