Policy för arbetsmiljö och lika villkor för Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2021/1473
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2022-06-21
  • Granskat: 2023-12-18
  • Kontakt: Karin Karlström
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Policys

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Syftet med Uppsala universitets policy för arbetsmiljö och lika villkor är att övergripande beskriva vad som ska känneteckna arbetsmiljön vid universitetet, hur arbetsmiljö- och likavillkorsarbetet ska genomföras för att nå dit, samt hur ansvaret för arbetsmiljön ser ut.

Policyn utgår från arbetsmiljölagen (1977:1160), föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) samt diskrimineringslagen (2008:567). Policyn omfattar såväl medarbetare som studenter. 

Senast uppdaterad: 2024-01-03