Kommunikationspolicy för Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2005/57
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2005-06-21
  • Granskat: 2021-12-06
  • Handläggande organisation: Kommunikationsavdelningen
  • Dokumenttyp: Policys

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Detta dokument revideras för närvarande. Nytt dokument kommer 2023.

Senast uppdaterad: 2022-11-24