Kommunikationspolicy för Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2021/2011
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2023-06-20
  • Granskat: 2023-06-26
  • Kontakt: urban.lindberg@uu.se
  • Handläggande organisation: Kommunikationsavdelningen
  • Dokumenttyp: Policys

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2023-06-21