Begränsning av rätten att genomgå praktik inom kurser på psykologprogrammet

  • Diarienummer: UFV 2005/205
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2005-03-08
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2022-11-24