Riktlinjer avseende studenternas arbetsvillkor vid Uppsala Universitet

  • Diarienummer: UFV 2009/902; UFV 2016/327
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2017-03-07
  • Granskat: 2022-10-13
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

2017-03-07 fastställde rektor riktlinjerna för studenternas arbetsvillkor som gäller fr o m 2017-07-01. Riktlinjerna reviderade 2020-12-01.

Undantag till riktlinjerna finns avseende omprov inom farmaceutiska fakultetsnämndens ansvarsområde.

Senast uppdaterad: 2022-11-24