Handledning rörande biobanker

  • Diarienummer: UFV 2004/874
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2004-06-01
  • Handläggande organisation: Kansliet för medicin och farmaci
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2023-06-21