Övertalighet för professorer vid Uppsala universitet - handläggningsordning

  • Diarienummer: UFV-PA 2004/1731
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2004-04-27
  • Granskat: 2023-06-20
  • Kontakt: Lena Kvist
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

En översyn planeras 2023.

Senast uppdaterad: 2023-06-21