Tillgänglighet, handläggning av akuta behov

  • Diarienummer: UFV 2004/412
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2004-04-13
  • Granskat: 2022-11-02
  • Handläggande organisation: Byggnadsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

2022-11-02: Utredning om uppdatering och ansvarig avdelning för dokumentet kommer att ske under 2023.

Senast uppdaterad: 2022-11-24