Riktlinjer för funktion som betygsombudsman

  • Diarienummer: UFV 2021/2667
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2021-11-01
  • Granskat: 2023-09-29
  • Kontakt: Therese Ljunghammar
  • Handläggande organisation: Avdelningen för kvalitetsutveckling
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Dessa riktlinjer ersätter tidigare Riktlinje för funktion som betygsombudsman (UFV 2003/1180), som upphävs. 

Senast uppdaterad: 2024-01-03