Institutionsstyrelse: Val av ledamöter och suppleanter

  • Diarienummer: UFV 2000/1670
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2000-10-25
  • Granskat: 2022-01-03
  • Kontakt: Linda Lundberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Rektorsbeslut från 2020-12-01 upphävde de delar som rör val av studentrepresentanter till institutionsstyrelser i föreskrifterna. Ledamöter som utses av studenterna utses enligt bestämmelser i studentkårsförordningen (2009:769), som anges i 9 kap 3§ Uppsala universitets arbetsordning (UFV 2017/95).

Senast uppdaterad: 2022-11-24