Examinator: Delegation till fakultetsnämnd att utse

  • Diarienummer: 2000/1431
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2000-09-13
  • Granskat: 2022-10-12
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Delegationer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Dokumentet reglerar delegationen till fakultetsnämnderna att utse examinator.

Senast uppdaterad: 2022-11-24