Husdjur på arbetsplatsen

  • Diarienummer: UFV 2000/37
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2000-01-02
  • Granskat: 2022-06-17
  • Kontakt: Karin Karlström
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2022-11-24