Begränsning av rätten till förnyad praktik inom de farmaceutiska utbildningarna

  • Diarienummer: UFV 1999/1182
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 1999-06-01
  • Handläggande organisation: Kansliet för medicin och farmaci
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2022-11-24