Begränsning av antalet tentamenstillfällen och av rätten att genomgå förnyad klinisk praktik för studerande på utbildningsprogram inom medicinska fakultetsnämndens ansvarsområde

  • Diarienummer: 3579/98
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 1998-06-15
  • Handläggande organisation: Kansliet för medicin och farmaci
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2022-11-24