Tobakslagen - rökfri arbetsmiljö

  • Diarienummer: 4001/98
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 1998-06-15
  • Granskat: 2022-11-02
  • Handläggande organisation: Byggnadsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

2022-11-02: Under 2023 kommer frågan tas upp med redaktör för Mål och regelsamling vilken åtgärd.
2021-03-23: Avstämt med juridiska avd enl ö k med redaktör för Mål och regelsamling.
Frågan lämnad från juridiska avd till HR-avd vilka ska återkomma med svar.
2021-02-18: Gammalt dokument! Upphävas/Tas bort? Byggnadsavdelningen? Frågan tas upp med redaktör för Mål och regelsamling.

Senast uppdaterad: 2022-11-24