Riktlinje om anlitande av juridiska personer och enskilda näringsidkare i utbildningen

  • Diarienummer: UFV 2018/31
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2018-02-13
  • Granskat: 2022-11-14
  • Kontakt: Camilla Lööw Lundin
  • Handläggande organisation: Juridiska avdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Denna riktlinje avser anlitande av juridiska personer och enskilda näringsidkare för att bedriva utbildning vid Uppsala universitet. Med juridiska personer och enskilda näringsidkare avses personer som anlitas i sin näringsverksamhet (godkända för F-skatt eller FA-skatt). Riktlinjen omfattar även anlitande av juridiska personer såsom landsting och andra myndigheter såväl statliga som kommunala. Enskilda personer som ges uppdrag mot arvode eller som anställs på universitetet omfattas inte av riktlinjen.

Senast uppdaterad: 2022-11-24