Om tillträde till lokaler vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: 3253/97
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 1997-06-06
  • Granskat: 2021-11-08
  • Handläggande organisation: Säkerhetsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2023-06-21