Begränsning av rätten till förnyad praktik inom förskolan och det allmänna skolväsendet

  • Diarienummer: 7024/95
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 1995-12-15
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2022-11-24