Begränsning av antalet provtillfällen för kurser inom farmaceutiska fakultetsnämndens ansvarsområde

  • Diarienummer: 7255/93
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 1994-02-18
  • Handläggande organisation: Kansliet för medicin och farmaci
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2022-11-24