Personalansvarsnämnden

  • Diarienummer: 7904/91
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 1991-09-23
  • Granskat: 2022-06-17
  • Kontakt: Dag Linde
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Föreskrift beslutad med stöd av 1 kap 5 § högskoleförordningen

Senast uppdaterad: 2022-11-24